Erasmus

Osnovni pravac i vizija daljeg razvoja Narodnog univerziteta Niš je poboljšanje znanja iz izrade EU projekata ali i podoljšanje rada sa osetljivim grupama stanovništva.

U vreme intenzivnih reformi obrazovanja, Narodni univerzitet Niš želi da postane i ostane deo modernog vaspitno-obrazovnog sistema. Obzirom da se u Evropi obrazovanje odraslih kao i rad sa osetljivim grupama prepoznaje kao potreban vid obrazovanja u sistemu obrazovanja, kako je celoživotno učenje moto koga treba slediti,  sticanje novih znanja,  shvatanje kako to neko drugi radi u Evropi, je ono što je ovoj kući,  radi napretka potrebno. To je u skladu sa vizijom za internacionalizacijom i razvojem evropske dimenzije i podizanja kvaliteta rada na viši nivo. Saradnja sa srodnim ustanovama u Evropi  doprinelo  bi boljem radu i otvorenijem pristupu ka različitostima i prihvatanju novina, što daje bolji kvalitet rada i samim tim donosi benefite i korisnicima usluga, a i široj društvenoj zajednici. Osnovni cilj razvoja Narodnog univerziteta u narednom periodu je ne samo internacionalizacija već stvaranje nove ideje rada sa odraslima.