Osnovni pravac i vizija daljeg razvoja Narodnog univerziteta Niš je poboljšanje znanja iz izrade EU projekata ali i podoljšanje rada sa osetljivim grupama stanovništva, u vreme intenzivnih reformi obrazovanja, Narodni univerzitet Niš želi da postane i ostane deo modernog vaspitno-obrazovnog sistema.

Narodni Univerzitet Niš

Obzirom da se u Evropi obrazovanje odraslih kao i rad sa osetljivim grupama prepoznaje kao potreban vid obrazovanja u sistemu obrazovanja, kako je celoživotno učenje moto koga treba slediti, sticanje novih znanja, shvatanje kako to neko drugi radi u Evropi, je ono što je ovoj kući, radi napretka potrebno.

To je u skladu sa vizijom za internacionalizacijom i razvojem evropske dimenzije i podizanja kvaliteta rada na viši nivo. Saradnja sa srodnim ustanovama u Evropi doprinelo bi boljem radu i otvorenijem pristupu ka različitostima i prihvatanju novina, što daje bolji kvalitet rada i samim tim donosi benefite i korisnicima usluga, a i široj društvenoj zajednici ; Osnovni cilj razvoja Narodnog univerziteta u narednom periodu je ne samo internacionalizacija već stvaranje nove ideje rada sa odraslima.