Kako do sertifikata

Kompletna obuka

Kompletna obuka je namenjena licima koja nemaju iskustva u radu na željenim poslovima. Obuka traje oko 3 meseca i sastoji se iz teoretskog i praktičnog dela. Teoretski deo se sastoji od 3 predmeta, a za svaki predmet polaznik dobija literaturu. Praksa traje najmanje mesec dana. Na kraju obuke se polaže završni ispit. Polaznici dobijaju međunarodno priznat sertifikat, s kojim mogu da rade kod poslodavca ili da samostalno započnu sopstveni biznis.

Provera znanja

Prateći potrebe poslodavaca i neophodnost posedovanja validnog dokumenta o stručnoj osposobljenosti, Narodni univerzitet Niš je omogućio  sticanje MEĐUNARODNO PRIZNATOG SERTIFIKATA polaznicima koji već poseduju znanja i veštine potrebne za rad na poslovima zanatskih/uslužnih zanimanja.

Potrebna je samo potvrda o radnom iskustvu od najmanje 3 meseca na datim poslovima i time polaznik stiče pravo na polaganje završnih ispita,  što se realizuje u jednom danu. Cena provere znanja je 14.000,00 dinara.

Za grupe polaznika postoji mogućnost umanjenja cene, Uz potvrdu o radnom iskustvu, polaznik dostavlja kopiju izvoda iz matične knjige rođenih i kopiju diplome. Za dodatne informacije možete nas kontaktirati: 018/526-464