Naš tim

v.d. direktor

Ana Stojanović

službenik za javne nabavke

Snežana Šparavalo

sekretar

Dragiša Petković

rukovodilac Centra za poslovnu edukaciju i stručno osposobljavanje

Tatjana Bošković

menadžer projekata i savetnik za EU fondove i projekte

Jovana Čanji Aranđelović

saradnik za obrazovanje odraslih

Dragana Todorović

psiholog- bibliotekar

Isidora Dinić

projekt -menadžer

Sandra Rajić

savetnik za karijerno informisanje

Daniela Bogdanović

blagajnik

Živojin Pantić