Naš tim

v.d. direktor

Milan Mladenović

poslovni sekretar

Sanja Grozdanović Matić

službenik za javne nabavke

Snežana Šparavalo

sekretar

Dragiša Petković

koordinator međusektorske saradnje

Ana Stojanović

NUNIS.EDU.RS

rukovodilac Centra za strane jezike

Zorica Nikolić

rukovodilac Centra za poslovnu edukaciju i stručno osposobljavanje

Tatjana Bošković

saradnik za obrazovanje odraslih

Dragana Todorović

profesor engleskog jezika

Marina Stojanović

projekt -menadžer

Sandra Rajić

savetnik za karijerno informisanje

Daniela Bogdanović

menadžer projekata i savetnik za EU fondove i projekte

Jovana Čanji Aranđelović

psiholog- bibliotekar

Isidora Dinić

ekonom - magacioner

Jovana Veljković

ekonom - magacioner

Saša Stanković

blagajnik

Živojin Pantić