Zdravstvena struka

U ovoj oblasti Narodni univerzitet nudi kurseve za sledeća zanimanja: negovateljica, gerontodomaćica, personalni asistent.

Narodni univerzitet – Niš upisuje polaznike na kurseve za stručno osposobljavanje (prekvalifikacija). Međunarodno priznati Sertifikat omogućuje rad kod poslodavca, kao i otvaranje samostalne radnje.

Kursevi traju 3 meseca, obuhvataju teoretsku i praktičnu nastavu. Polaže se 4 ispita: bezbednost i zdravlje na radu, osnove zanimanja struke, tehnologija zanimanja i praktičan rad.

Školarina se plaća u više mesečnih rata. Za polaznike koji imaju potvrdu da su radili na datim poslovima, organizuju se ispiti za dobijanje sertifikata.

Kompletna obuka traje oko tri meseca.

Plaćanje je u mesečnim ratama: pri upisu 8.000,00 dinara +5 x 6.000,00 dinara, izdavanje sertifikata na engleskom jeziku: 2.000,00

Za upis kompletne obuke je potrebno: prijava (dobija se u kancelariji br.17), izvod iz matične knjige rođenih, svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi ili diploma o završenoj srednjoj školi, uplata prve rate (8.000,00 dinara)

Po formiranju grupe, organizuje se teoretska nastava u zgradi. Praktična nastava se izvodi kod izvođača za dato zanimanje i traje mesec dana. Moguće je i drugačije organizovanje dinamike praktične nastave (po dogovoru).

Za polaznike koji su već radili na datim poslovima i kojima nije potrebna kompletna obuka, već samo provera znanja, potrebno je: prijava (dobija se u kancelariji br.17), potvrda da su najmanje tri meseca radili na datim poslovima (u periodu od-do, potpis i pečat vlasnika ili direktora), izvod iz matične knjige rođenih, svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi ili diploma o završenoj srednjoj školi, uplata od 14.000,00 din, izdavanje sertifikata na engleskom jeziku: 2.000,00

Polaznik pri upisu dobija literaturu i kada se spremi za polaganje, zakazuje termin polaganja i sve ispite polaže u jednom danu, osim ako nema drugih zahteva.

Dodatne informacije na tel.  018/526 464 kancelarija br.17 ili  na imejl: nunis@ninet.rs