Kurs za manikire – pedikire

Osnovni cilj obuke je maksimalno podizanje nivoa stručnosti i unapređenja znanja naših polaznika koji žele da samostalno i stručno obavljaju poslove kozmetičkog i medicinskog manikira i pedikira (nega kože i noktiju ruku i stopala) uz primenu odgovarajućih preparata, tehnika i procedura.

Polaznici obuke će steći znanja i veštine koje su predviđene standardima programa po ugledu na svetske centre koji se bave obukama iz ove oblasti: poznavanje organizacije i održavanje higijene salona, poznavanje osnova anatomije koji su bitni za manikir-pedikir,poznavanje tehnoligije materijala koji se koriste u tretmanu, adekvatna primena preparata, pribora i aparata, upoznavanje sa različitim proizvođačima kozmetičkih preparata, njihovog kvaliteta i upotrebe.

Pored klasičnih manikirskih tretmana, polaznici stiču znanja iz programa kozmetike noktiju, u smislu pojačavanja ili nadogradnje, aplikacije dekorativnih elemenata u svim mogućim tehnikama rada uz primenu kvalitetnog materijala.
Pored  klasičnog, polaznici se upoznavaju sa medicinskim aspektima manikir-pedikira kao što su gljivična oboljenja, lečenje uraslih  noktiju, žuljeva i kurjeg oka.
Za svakog polaznika se obezbeđuje literatura, potrebni alat i sredstva za rad. Obuka se odvija u salonu lepote na Narodnom univerzitetu pod stručnim nadzorom iskusnog predavača.
Obuka traje 3 meseca, Nakon realizovanog nastavnog programa i plana i završene obuke,polaznici polažu završni ispit, koji se sastoji iz pismenog i praktičnog dela.

Sertifikati

Polaznicima koji polože ispit izdaje se međunarodno priznati sertifikat o stručnoj osposobljenosti.Sertifikat se upisuje u Nacionalnoj službi za zapošljavanje pod rubrikom ,,posebna znanja i veštine.“
Upis se vrši u kontinuitetu tokom sele godine. Cena: 24.000,00 dinara; Mogućnost plaćanja  u ratama. Za 2 obuke 10% popusta po obuci / za treću obuku 50% popusta.
Dodatne informacije na tel. 018/526 465 ili na adresi NARODNOG UNIVERZITETA (Trg Kralja Milana broj 8) kancelarija br.17 kao i putem e-pošte:  nunis@ninet.rs