Kurs za stiliste muško – ženskih frizura

Obuka se sastoji iz teoretske i praktične nastave koju realizuje stručno lice sa dugogodišnjim radnim iskustvom, tokom obuke se polaznici osposobljavaju da kvalitetno pružaju usluge i uspešno obavljaju poslove make-up šminkera.

Polaznici će steći znanja i veštine koje su predviđene standardima programa od pripreme pribora i preparata za šminkanje kao što su krejoni, senke, maskare, podloge, puderi i rumenila pa sve do aplikovanja dnevne, večernje, svečane ili korektivne šminke uz primenu raznih tehnika i metoda šminkanja.

Literatura i preparati za šminkanje se obezbeđuju svim polaznicima. Teoretsko-praktična nastava se izvodi u kozmetičkom salonu na Narodnom univerzitetu; Obuka traje 3 meseca.

Nakon realizovanog nastavnog programa i plana i završene obuke, polaznici polažu završni ispit, koji se sastoji iz pismenog i praktičnog dela.

Sertifikati

Polaznicima koji polože ispit izdaju se međunarodno priznati sertifikati o stručnoj osposobljenosti. Sertifikat se upisuje u Nacionalnoj službi za zapošljavanje pod rubrikom ,,posebna znanja i veštine”; Upis se vrši u kontinuitetu tokom sele godine. Cena: 24.000,00 dinara.
Mogućnost plaćanja u ratama. Za 2 obuke;  Dodatne informacije na tel.  018/526 465 ili na adresi NARODNOG UNIVERZITETA (Trg Kralja Milana broj 8) kancelarija br.17 kao i putem e-pošte:  nunis@ninet.rs10% popusta po obuci / za treću obuku 50% popusta.