Elektrotehnička struka

U ovoj oblasti Narodni univerzitet nudi kurseve za sledeća zanimanja:  autoelektričarski radnik, elektroinstalaterski radnik, operater na elektromontaži mreže i postrojenja, pogonski električar, pogonski elektromehaničar za mašine i opremu, serviser bele tehnike, serviser TV i video opreme, serviser računara

NUNIS.EDU.RS

Narodni univerzitet-Niš upisuje polaznike na kurseve za stručno osposobljavanje (prekvalifikacija).

Međunarodno priznati sertifikat omogućuje rad kod poslodavca, kao i otvaranje samostalne radnje.

Kursevi traju 3 meseca, obuhvataju teoretsku i praktičnu nastavu. Polažu se 4 ispita: bezbednost i zdravlje na radu, osnove zanimanja struke, tehnologija zanimanja i praktičan rad.

Školarina se plaća u više mesečnih rata. Za polaznike koji imaju potvrdu da su radili na datim poslovima, organizuju se ispiti za dobijanje sertifikata.

Kompletna obuka traje oko tri meseca.

Plaćanje je u mesečnim ratama: 5 x 6.000,00 dinara+8.000,00 dinara , izdavanje sertifikata na engleskom jeziku: 2.000,00 din.

Za upis na kompletnu obuku je potrebno: prijava (dobija se u kancelariji) , izvod iz matične knjige rođenih, svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi ili diploma o završenoj srednjoj školi, uplata prve rate (8.000,00 dinara)

Po formiranju grupe, organizuje se teoretska nastava u zgradi. Praktična nastava se izvodi kod izvođača za dato zanimanje i traje mesec dana.

Moguće je i drugačije organizovanje dinamike praktične nastave (po dogovoru).

Za polaznike koji su već radili na datim poslovima i kojima nije potrebna kompletna obuka, već samo provera znanja, potrebno je: prijava (dobija se u kancelariji) , izvod iz matične knjige rođenih, svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi ili diploma o završenoj srednjoj školi,  uplata od 14.000,00 din; izdavanje sertifikata na engleskom jeziku: 2.000,00

Polaznik pri upisu dobija literaturu i kada se spremi za polaganje, zakazuje termin polaganja i sve ispite polaže u jednom danu, osim ako nema drugih zahteva.

Dodatne informacije na tel.  018/526 464 , kancelarija br.17 ili  na mejl: nunis@ninet.rs