Mašinska struka

U ovoj oblasti Narodni univerzitet nudi kurseve za sledeća zanimanja: Mašinstvo: alatničar, automehaničar, autolimar, autolakirer, bravar, vodoinstalater, graver, građevinski bravar, građevinski limar, zavarivač, zlatar, kovač, limar, lemilac, instalater uređaja za grejanje, instalater uređaja za klimatizaciju, mašinbravar, metalostrugar, metaloglodač, metalobrusač, metalobušač, metalorendisač, rukovalac kotlovskih postrojenja ATK VP, građevinske mehanizacije, grafičkih mašina, poljoprivrednih mašina, hidraulike i pneumatike, tekstilnih mašina, termo- energetskih postrojenja, hidroenergetskih postrojenja, radnih mašina, šinskih vozila, mašina u prehrambenoj industriji, mašina u duvanskoj industriji, medicinske opreme, mernih i regulacionih uređaja, za održavanje kompresora; oštrač alata, preser, rukovalac kompresorskih postrojenja, rezač gasom i druga zanimanja mašinske struke. Fino mašinstvo: optičar, časovničar, precizni mehaničar.

NUNIS.EDU.RS

Narodni univerzitet-Niš upisuje polaznike na kurseve za stručno osposobljavanje (prekvalifikacija)

Međunarodno priznati sertifikat omogućuje rad kod poslodavca, kao i otvaranje samostalne radnje. Kursevi traju 3 meseca, obuhvataju teoretsku i praktičnu nastavu.

Polažu se 4 ispita: bezbednost i zdravlje na radu, osnove zanimanja struke, tehnologija zanimanja i praktičan rad.

Školarina se plaća u više mesečnih rata. Za polaznike koji imaju potvrdu da su radili na datim poslovima, organizuju se ispiti za dobijanje sertifikata.

Plaćanje je u mesečnim ratama : 5 x 6.000,00 dinara+ 8.000,00 dinara izdavanje sertifikata na engleskom jeziku: 2.000,00 din.

Za upis na kompletnu obuku je potrebno: prijava (dobija se u kancelariji) , izvod iz matične knjige rođenih , svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi ili diploma o završenoj srednjoj školi , uplata prve rate (8.000,00 dinara)

Po formiranju grupe, organizuje se teoretska nastava u zgradi. Praktična nastava se izvodi kod izvođača za dato zanimanje i traje mesec dana. Moguće je i drugačije organizovanje dinamike praktične nastave (po dogovoru).

Za polaznike koji su već radili na datim poslovima i kojima nije potrebna kompletna obuka, već samo provera znanja, potrebno je: prijava (dobija se u kancelariji) , potvrda da su najmanje tri meseca radili na datim poslovima (u periodu od-do, potpis i pečat vlasnika ili direktora) ,  izvod iz matične knjige rođenih, svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi ili diploma o završenoj srednjoj školi , uplata od 14.000,00 din, izdavanje sertifikata na engleskom jeziku: 2.000,00

Polaznik pri upisu dobija literaturu i kada se spremi za polaganje, zakazuje termin polaganja i sve ispite polaže u jednom danu, osim ako nema drugih zahteva. Dodatne informacije na tel.  018/526 464 ; kancelarija br.17 ili  na mejl: nunis@ninet.rs