Uslužna struka

U ovoj oblasti Narodni univerzitet nudi kurseve za sledeća zanimanja: aranžer-cvećar, fotograf, knjigovezac, štampar propusne štampe – sitoštampar, štampar ravne štampe – ofsetštampar i druga zanimanja uslužne struke

NUNIS.EDU.RS

Narodni univerzitet – Niš upisuje polaznike na kurseve za stručno osposobljavanje /prekvalifikacija.

Međunarodno priznati Sertifikat omogućuje rad kod poslodavca, kao i otvaranje samostalne radnje. Kursevi traju 3 meseca, obuhvataju teoretsku i praktičnu nastavu.

Polaže se 4 ispita: bezbednost i zdravlje na radu, osnove zanimanja struke, tehnologija zanimanja i praktičan rad. Školarina se plaća u više mesečnih rata.

Za polaznike koji imaju potvrdu da su radili na datim poslovima, organizuju se ispiti za dobijanje sertifikata.

Kompletna obuka traje oko tri meseca. Plaćanje je u mesečnim ratama:  pri upisu 8.000,00 dinara+5 x 6.000,00 dinara, izdavanje sertifikata na engleskom jeziku: 2.000,00

Za upis kompletne obuke je potrebno: prijava (dobija se u kancelariji br.17), izvod iz matične knjige rođenih, svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi ili diploma o završenoj srednjoj školi, uplata prve rate (8.000,00 dinara)

Po formiranju grupe, organizuje se teoretska nastava u zgradi. Praktična nastava se izvodi kod izvođača za dato zanimanje i traje mesec dana. Moguće je i drugačije organizovanje dinamike praktične nastave (po dogovoru).

Za polaznike koji su već radili na datim poslovima i kojima nije potrebna kompletna obuka, već samo provera znanja, potrebno je: prijava (dobija se u kancelariji br.17), potvrda da su najmanje tri meseca radili na datim poslovima (u periodu od-do, potpis i pečat vlasnika ili direktora), izvod iz matične knjige rođenih,  svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi ili diploma o završenoj srednjoj školi, uplata od 14.000,00 din;  izdavanje sertifikata na engleskom jeziku: 2.000,00

Polaznik pri upisu dobija literaturu i kada se spremi za polaganje, zakazuje termin polaganja i sve ispite polaže u jednom danu, osim ako nema drugih zahteva.

Dodatne informacije na tel.  018/526 464 , kancelarija br.17 ili  na mejl: nunis@ninet.rs